Životní prostředí

Cílem podporovaných aktivit je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje.

Mezi podporované aktivity v oblasti životního prostředí patří: