Lidské zdroje

Globálním cílem programů je zvýšení konkurenceschopnosti podniků, výkonnosti lidských zdrojů a zlepšení přístupu k zaměstnání. Cílem podpory je vytvoření otevřené, moderní, nediskriminační společnosti založené na vzdělání.

Mezi podporované aktivity v oblasti lidských zdrojů patří např.: