Cestovní ruch

V oblasti regionálního rozvoje patří podpora cestovního ruchu mezi významný a nepostradatelný faktor. Oblast cestovního ruchu patří mezi největší a nejdynamičtěji se rozvíjející ekonomická odvětví.

V oblasti podpory infrastruktury cestovního ruchu patří mezi podporované aktivity zejména:

V oblasti služeb pro cestovní ruch je to např.: