Podnikání a inovace

Podpora podnikání má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu, rozvoj služeb pro podnikání a zvyšování investic do VaV.

Mezi podporované aktivity patří: