Zemědělství, rozvoj měst a obcí

Mezi hlavní cíle regionálního rozvoje patří dosáhnutí trvalého a vyváženého rozvoje regionů v ČR. Podpora regionálního rozvoje podporuje růst kvality života obyvatel regionů, povzbuzuje k novým ekonomickým aktivitám s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku. Součástí regionální rozvoje je i zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, rozvoj lidských zdrojů a prohlubování sociální integrace.

Mezi podporované aktivity patří:

Podpora zemědělství je určená pro: