Poradenství v oblasti dotačních možností

Služby poskytované naší společnosti pokrývají celý projektový cyklus komplexně, tj. od definování projektu, přípravu až po úspěšnou realizaci.

Zpracování Žádosti o dotaci:

  1. definování projektu
  2. výběr vhodných dotačních titulů
  3. příprava projektu v souladu s podmínkami dotačních programů
  4. konzultace a poradenství ve fázi přípravy projektu (harmonogram, rozpočet, atd.)
  5. zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh (Studie proveditelnosti, analýza nákladů, atd.) a specializovaných příloh projektu

Realizační management